Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

Realsailor.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Adnan kahveci Mah. Kazım Karabekir Cad. Flora City Sitesi B 2 Blok K.8 D.61 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde bulunan Realsailor.com.tr (Sözleşme metni içinde satıcı olarak anılacaktır) ile realsailor.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Sözleşme metni içerisinde ÜYE olarak anılacaktır) olmak üzere aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2. KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu satıcının sahip olduğu internet sitesi realsailor.com.tr ‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. ÜYE, realsailor.com.tr internet sitesine üye olmak için gerekli hukuk ehliyetinin olduğunu, üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, gerçeğe aykırı beyan nedeniyle satıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu ve doğacak zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üyeliğe ilişkin ÜYE tarafından oluşturulan veya satıcı tarafından verilen şifre gizlidir ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. ÜYE’nin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Aykırı kullanımlardan ve paylaşımlardan doğabilecek tüm sorumluluk ÜYEye aittir.

3.3. ÜYE, realsailor.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının verilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşacak ve başkalarının kişilik, fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ÜYE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Bu nedenle satıcının uğrayacağı tüm zararlardan ÜYE sorumlu olduğunu ve doğacak zararları derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.4. Satıcı realsailor.com.tr internet sitesinin genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, elektronik şekilde sunulan teknik veriler, banner dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruması altındadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilerin ve görsellerin hiçbiri satıcının izni olmadan kullanılamaz, değiştirilemez.

3.5. Satıcı, üyelere daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek ve tanıtmak, sitenin kullanımını kolaylaştırmak, üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yürütmek için üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Satıcı, yine aynı amaçlarla yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi realsailor.com.tr internet sitesinde yaptığı hareketlere ilişkin kayıtları ve bilgileri toplayabilir

3.6 Satıcı, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, ÜYE işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini satıcının aksine yazılı bir bildirim olmadığı sürece kabul etmiş sayılacaktır. ÜYE mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda satıcıya bildirim yapması yeterlidir.

3.7 Satıcı web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, satıcı web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.8. Satıcı, önceden bir ihbara ve ihtara gerek kalmaksızın üyelik sözleşmesinin koşullarını, sitenin içeriğini, siteyi kullanma koşullarını, sunulan hizmeti değiştirme, güncelleme ve sona erdirme hakkını saklı tutar. Değiştirilen, güncellenen, ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm sitede yayın tarihinde yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile kabul edilmiş sayılır.

3.9. Satıcının her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYEnin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, satıcının hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. ÜYE, sitemde kayıtlı mail adresi ve/veya cep telefonuna satıcı tarafından  ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.11. Taraflar, satıcıya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.12. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, satıcının bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, satıcının üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme ÜYEnin üyeliğini iptal etmesi veya satıcı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

5. İHTİLAF

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜLÜK

ÜYEnin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Bu Sözleşme ÜYEnin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Alışveriş Sepeti
Select your currency